گروه صنعتی غرب فلنج

حوزه های خدمات گروه صنعتی غرب فلنج در تامین قطعات و تجهیزات:

گروه صنعتی غرب فلنج با شناخت دقیق نیازها و الزامات مشتریان خود و همچنین شناسایی دقیق محدودیت های تکنولوژیکی موجود اقدام به شناسایی و برقراری روابط و تعاملات استراتژیک با بسیاری از تولیدکنندگان و تامین کنندگان معتبر تجهیزات صنعتی در اروپا، آمریکای شمالی و امارات متحده عربی نموده و توانسته است با مدیریت صحیح این تعاملات به ارزش آفرینی در مسیر پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود در اقلام مورد نیاز صنایع که امکان تولید در کشور در حال حاضر وجود ندارد، با بهترین شرایط کیفی و هزینه ای دست یابد.

رئوس خدمات تامین و تدارک کالا در سازمان، جهت بخش وسیعی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز پروژه های صنعتی در حوزه های تخصصی شرکت شامل موارد ذیل می باشد:
# مهندسی خرید و شناسایی منابع
# عقد قرارداد، گشایش اعتبار اسنادی و انجام عملیات مالی
# بازرسی، حمل
# پشتیبانی خرید و کنترل فرایند

دارای دفاتر بازرگانی در کشورهای امارت متحده عربی

و همچنین دارای دپارتمان مستقل و تخصصی بازرگانی خارجی در سازمان، در جهت تکمیل هر چه بهتر زنجیره خدمات تامین کالا می باشد.