گروه صنعتی غرب فلنج

چشم انداز


غرب فلنج با اتکا به نزدیک 50 سال سابقه تولید و دانش فنی در نظر دارد:
–    به یک شرکت بین المللی در زمینه تولید و تجهیز پروژه های صنایع نفت و گاز تبدیل شود.
–    کسب سهم ارزنده ای از بازار با حفظ رضایتمندی مطلوب ذینفعان و مشتریان
–    توسعه فعالیت های خود در بازارهای داخلی و بین المللی
–    توسعه و افزایش سبد کالا و خدمات خود
–    ایجاد ارزش افزوده بیشتر از طریق توسعه زنجیره تامین

ماموریت


تولید انواع فلنج و فورج فیتینگ و تامین تجهیزات لوله و اتصالات پروژه ها با تکیه بر تفکر استراتژیک، شناخت صحیح نیازمندی ها و الزامات مشتریان، نوآوری و استفاده از تولیدات صنایع داخلی و همکاری با سازندگان معتبر خارجی و بکارگیری منابع انسانی متخصص

ارزش های بنیادی


–    مشتری محوری در قالب تعهد به موفقیت مشتری
–    پیوند دائمی با مشتریان وفادار
–    آموزش و رشد مداوم کارکنان به منظور خلاقیت و بهبود مستمر
–    الزام به انجام کار صحیح و ارزش آفرینی در قالب کار گروهی
–    پیروی از مدیریت نظام یافته به منظور ارتقای کیفیت فنی سازمان