گروه صنعتی غرب فلنج

در مجموعه غرب فلنج، تخصص و مسئولیت پذیری کارکنان ما از ارکان اصلی سازمان می باشد. ما همواره در جست و جوی جذب متخصصین و نیروهای مستعد کشور بوده تـا بتوانیم تیم های کاری قوی متناسب با نام غرب فلنج همراه خود داشته باشیم.

به عنوان عضوی از غرب فلنج، شما در محیط کاری حرفه ای فعالیت خواهید نمود که حامی خلاقیت و نوآوری است. ما از شما نیروی متخصص و متعهد دعوت می کنیم تا به ما بپیوندید. لطفا رزومه کاری خود را به …

فرم استخدام

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.