1.شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
2. شرکت ملی نفت ایران
3. شرکت ملی گاز ایران
4. نفت و گاز پارس
5. شرکت نفت فلات قاره
6. شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
7. شرکت ملی صنایع پتروشیمی
8. شرکت ملی صنایع شیمیایی
9. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
10. شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
11. شرکت طراحی و ساختمان نفت
12. شرکت ملی حفاری ایران
13. شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
14. شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک)
15. شرکت پتروپارس
16. شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)
17. صنایع اب رسانی و تاسیسات
18. صنایع فولاد
19. مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
20. شرکت ملی صنایع مس ایران
21. شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا)
22. مهندسان مشاور سازه
23. شرکت مهندسی و توسعه نفت